دریافت(نقش محبت و مهرورزي در پيشرفت جامعه)

تحقيق متشکل از 15 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: در جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبنقش محبت و مهرورزي در پيشرفت جامعه|31017574|eoc34022777|تحقيق نقش محبت و مهرورزي در پيشرفت جامعه
این فایل درباره ی نقش محبت و مهرورزي در پيشرفت جامعه می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقيق
متشکل از 15 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.
باید بدانیم بدون بکار گیری این زبان اندیشه پرور نمی توان به ضرورت های جهانی جامعه پیشرفته پاسخ معقول داد. امروزه تعالی و پیشرفت یک فرایند جهانی است و متاثر از عوامل مختلف درون مرزی و برون مرزی می باشد. تعالی و پیشرفت متضمن برخوردار شدن از زبانی جهانی یعنی مهرورزی می باشد. زبانی که قادر باشد ارزشها و فضیلت های بومی و ملی هر جامعه ای را به زبان جهانی عرضه کند در هر جامعه ای یاد گیری « هنر گفتن » و « فضیلت شنیدن » و « یاد گیری فن اندیشه ورزی » به جای « اندیشه دوزی » و یاد گیری « دانش ورزی » به جای « دانش دوزی » ، یادگیری پرورش منش در کنار اندوزش دانش و یادگیری خویشتن داری برای خویشتن گستری در سایه مهرورزی متقابل امکان پذیر می شود. گویا به همین سبب است که سازمان های جهانی تعلیم و تربیت از جمله یونسکـو به صراحت یادآور می شود که یاد گیری در قرن بیسـت و یکم بر چهار پایه استوار می گردد که یکی از آنها یادگیری چگونه با هم زیسـتن است: که خود یکی از ضروری ترین های یاد گیری در جهان متکثر کنونی است که شامـل مدارا ، هم زیستی ، هم اندیشی و مهرورزی نسبت به یکدیگر است.
تـنها از طریق مهر و محـبت دو جانبه ی همراه با تفاهم متقابل است که می توان به صلح واقعی در هر جامعه ای دست یافت. هیچ ارتباط نافذ موثی بدون فرهـنگ مهرورزی امکان پذیر نیسـت. اگر اولیا و متولیان فرهنگی و تربیتی جامعه فرهنگ مهرورزی در بین خود و نسـل جدید ترویج کنند و خود از این راهبرد ها به شکـل منطقی و جاذب بهره بگیرند ، افراد جامعه نیز خوی مدارا و تفاهم را در خود پرورش می دهند و در روابط بین فردی و مناسبت های اجتماعی خود از طریق مهرورزی به مصالـحه دست می یابند.
تنها از طریق مهرورزی معطوف به صلح فراگیر است که تفاهم ، بلند نظری ، دگر پذیری و پذیرش آرای مخالف ، خویشتن داری ، سعه صدر و مدارا در میان افراد نهادینه می شود. شایسـته است


مطالب دیگر:
مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی آموزش وپرورشجزوه اقتصاد خرد و کلانجزوه مهارت های هفت گانه ICDLپاورپوینت زبان بدن (Body Language)پاورپوینت نظریه کلبرگپاورپوینت نظریه های روان شناسی رشدتحقیق چوب در ساختمانتحقیق فشار خون بالا و پایینتحقیق اسکن قلبتحقیق چاقی و درمان آنتحقیق سنگ شناسي (سنگ هاي رسوبي، آذرين و دگرگوني)تحقیق عفاف و حجابتحقیق پستاندارانتحقیق تحریم اقتصادیتحقیق تولید مثلتحقیق تله اتمجزوه دانش علوم بانکی ویژه آزمون های استخدامی بانک هاپاورپوینت ارزیابی قابليت‌ هاي زمين گردشگري ژئومورفوسایت‌ های استان مازندرانجزوه ادبیات فارسی ویژه آزمون های استخدامینقشه ساختمان بتنی 2 طبقه 2 واحدیپاوریوینت هکرتحقیق تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمانتحقیق تقسیم میتوزتحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO)تحقیق نفوذپذيري و دوام بتن