دریافت(جامعه آماري دانشجويان رشته معماري)

این فایل که به بررسی میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 102 صفحه می باشد . جامعه آماري: مجموعه اي از افراد جامعه را كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند جامعه آماري مي گويند جامعه آماري ما در اين تحقيق دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد ابهر است. -جامعه آماري دانشجويان رشته معماري|31009784|eoc34022777|جامعه آماري دانشجويان رشته معماري,تحقیق جامعه آماري دانشجويان رشته معماري,پروژه جامعه آماري دانشجويان رشته معماري,مقاله جامعه آماري دانشجويان رشته معماري
این فایل درباره ی جامعه آماري دانشجويان رشته معماري می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این فایل که به بررسی میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 102 صفحه می باشد .

جامعه آماري:
مجموعه اي از افراد جامعه را كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند جامعه آماري مي گويند جامعه آماري ما در اين تحقيق دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد ابهر است.

- نمونه آماري:
مجموعه اي از افراد هستند كه از جامعه اي انتخاب مي شوند.نموه بايد معرف كل باشد نمونه آماري در اين تحقيق تعدادي از دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد ابهر است.

- برآورد حجم نمونه :
:پژوهشگر به منظور تسهيل تحقيق و صرفه جويي در بودجه،زمان و امكان جمع آوري و تحليل دقيق داده ها دست به تعيين حجم نمونه آماري مي زند محقق نمونه آماري را با استفاده از روشهاي آماري برآورده كند در برآورد حجم نمونه مراحل زير معمولاً طي مي شود:

1.تعيين دقت احتمالي
2.پيدا كردن فرمولي براي برآورد
3.پيش برآورد واريانس
4.برآورد حجم نمونه(n)
يكي از فرمولهايي كه مي توان از طريق آن n را برآورد كرد فرمول زير است:
n = NT2S2/ND2 + T2S2
N معادل حجم آماري است.
S2 معادل واريانس

d معادل دقت احتمالي مطلوب است كه از طريق فرمول زير بدست مي آيد.
d = TS/N = TSE(X)

- روش و ابزار گردآوري داده ها:
به منظر از آن ساختن ابزاري است كه بتوان از طريق آن داده هاي مناسب و ضروري را براي آزمون فرضيه ها بكار برد.ابزار ما در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد.
- روشهاي نمونه گيري:
نمونه گيري كه در اين تحقيق از آن استفاده گرديده نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد كه در واقع همان روش قرعه كشي است كه هريك از افراد جامعه آماري شانس مساوي براي انتخاب شدن دارند.

.:: فهرست مطالب ::.

چكيده
فصل اول(كليات پژهش)
مقدمه................................................................................................2
بيان مسأله..........................................................................................4
سؤال تحقيق........................................................................................6
اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................7
اهداف تحقيق.......................................................................................9
فرضيه هاي تحقيق................................................................................10
تعريف نظري اصطلاحات.........................................................................11
تعريف عملياتي اصطلاحات....................................................................13
فصل دوم (ادبيات و پيشينة تحقيق )
تعريف شخصيت...................................................................................15
تاريخچة شخصيت................................................................................. 17
نظريه هاي صفات..................................................................................20
ريشه يابي مدل پنج عاملي(The Big Five Model)............................... 25
برونگرايي و درونگرايي از ديدگاه يونگ..................................................... 32
كاركردهاي روانشناختي........................................................................... 33
هشت نسخ روانشناسي يونگ.................................................................. 34
ابعاد شخصيت از نظر آيزنگ ..................................................................37
رابطة بين درونگرايي و برونگرايي............................................................. 39
يافته هاي آيزنگ در زمينة مقايسة درونگرايان و برونگرايان از نظر ژنتيكي... 40
اساس نوروفيزيولوژيك شخصيت از ديدگاه آيزنگ....................................... 41
رنگ چيست؟...................................................................................... 44
تأثير روانشناختي رنگها......................................................................... 46
رنگهاي سرد و گرم ...............................................................................48
هشت رنگ اصلي................................................................................. 49
مفاهيم رنگها..................................................................................... 52
عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ها............................................................. 57
فصل سوم
حجم نمونه...................................................................................... 59
ابزار پژوهش...................................................................................... 60
روش پژوهش......................................................................................62
روش جمع آوري اطلاعات ها ...............................................................63
فصل چهارم
جامعه آماری.................................................................................. 65
نمونه آماری.................................................................................. 65
برآورد حجم نمونه............................................................................. 65
روش و ابزار گردآوری داده ها................................................................. 66
روشهای نمونه گیری........................................................................ 66
آزمون t با نمونه هاي مستقل......................................................... 67
محاسبه ميزان اثر آماري براي يك آزمون t با نمونه های مستقل........ 68
توزیع نرمال................................................................................... 71
نتایج آزمون برای فرض اول............................................................ 72
نتایج آزمون برای فرض دوم............................................................ 75
جدول داده های فرض اول.............................................................. 77
جداول تجزیه و تحلیل فرض اول.................................................... 78
نمودار پراکندگی فرض اول............................................................. 79
نمودار احتمال نرمال فرض اول..................................................... 80
نمودار هیستوگرام فرض اول......................................................... 82
نمودار دایره ای فرض اول.............................................................. 83
جدول داده های فرض دوم............................................................... 84
جداول تجزیه و تحلیل فرض دوم .................................................85
نمودار احتمال نرمال فرض دوم.................................................. 86
نمودار پراکندگی فرض دوم......................................................... 87
نمودار هیستوگرام فرض دوم.......................................................89
نمودار دایره ای فرض دوم........................................................... 90

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري.................................................................... 92
محدوديت هاي تحقيق.................................................................93
پيشنهادات تحقيق.....................................................................94
منابع و مآخذ............................................................................ 96
پيوست ها................................................................................ 99


مطالب دیگر:
📎بررسی توتون و تحقیقات ژنتيكی و اصلاح نباتات بر آن📎بررسی سازمان تامین اجتماعی و ساختار و فعالیتهای آن📎بررسی طرح تهيه كنسروسازی لوبياچيتي و تولید و توجیحات فنی و اقتصادی آن📎پاورپوینت آماده بررسی کیانیت یا ديستن (Kyanite) و ویژگیهای آن📎مختصری بر مراحل اجرایی احداث یک ساختمان تا لوله کشی ها📎بررسی طرح شرکت فراورده های لبندیس و تشکیلات و تاسیسات آن و مروری بر توجیه فنی و اقتصادی آن📎مروری بر از زندگانى اميرالمومنين على (ع) و اقدامات ایشان📎بررسی طرح دفع زباله و نگهداري و ضایعات خاک📎بررسی آسيب‌هاي ورزشي و كمك‌هاي اوليه در ورزش📎شناخت تکامل و کمال حقیقی و نهایی انسان و فضیلتهای اخلاقی📎بررسی زندگی كنستانتين الكسي يف و عقاید و آثار او📎بررسی چاروق دوزي و مروری بر چاروق دوزی زنجان📎بررسی ترس و عناصر و انواع آن و شناخت روش حساسيت زدايی منظم📎بررسی تاریخ معماری ایران و مبانی آن📎بررسی پلوراليسم ديني ، كثرت گرايي و حسرت گرايي📎ترجمه چند مثال از كتاب هيدرولوژي و هيدروليك آبهاي زيرزميني مك ورتر📎بررسی انواع قوسهای پا📎بررسی تشکیلات و هزینه های احداث واحد پرورش و تولید ماهی📎طراحي سيستم حقوق و دستمزد سازمان تامين اجتماعي📎بررسی سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) و كاربرد آن براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات در سيست📎بررسی بتن و سیمان و انواع و خواص آنها و بررسی تولید سازه های بتنی📎بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارائه راهکارها📎بررسی مفهوم بیع و توابع و انواع و احکام آن📎بررسی کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار آن📎بررسی کشاورزی پایدار و توسعه آن