دریافت(پروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 31 ضرورت تحقيق: امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولتها در كشورهاي پيشرفته صرف امور تحقيقاتي مي شود.مراكز فراواني سرمايه عظيمي را به تبليغات اختصاص مي دهند و نتايج حاصله از تبليغات سياسي بر افكار و اعتقادات مردم تأثير مي گذپروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه|30014949|eoc34022777|پروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه
این فایل درباره ی پروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 31ضرورت تحقيق:امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولتها در كشورهاي پيشرفته صرف امور تحقيقاتي مي شود.مراكز فراواني سرمايه عظيمي را به تبليغات اختصاص مي دهند و نتايج حاصله از تبليغات سياسي بر افكار و اعتقادات مردم تأثير مي گذارد.سهم سياست در تبليغات از اهميت فراواني برخوردار است و محور اساسي آن آشنايي با وضعيت رواني افكار،علايق افراد است كه به صورت عناصر مفيد و فعال قرار مي گيرد.وظيفه و مشكلات اساسي مبلغان سياسي يا همه كساني كه با تبليغات سياسي سر و كار دارند اين است كه مسائل و افكار و مشكلات عام و خاص در اين زمينه را بدرستي دريابند و با روشهايي در حل اين مشكلات اقدام نمايند.اهداف تحقيق:هر پژوهشي اهدافي را به دنبال دارد كه به واسطة آن مي توان به اطلاعات دقيق و كاملي دست يافت لذا در اين تحقيق هدف اين است كه آيا تبليغات در سياست نقش دارد يا نه؟تاريخ ابتدايي تبليغات:اجازه دهيد با اولين فعاليت تبليغاتي مدرن حكومت سخن آغاز كنيم و به دورة رياست جمهوري وودراو ويلسون1 برگرديم.در سال 1916،ويلسون از موضع «صلح بدون پيروزي» به پست رياست جمهوري انتخاب شد.درست در اواسط جنگ جهاني اول بود.مردم كاملاً آرامش طلب بودند و هيچ دليلي براي شركت در يك جنگ اروپايي نمي ديدند.اما حكومت ويلسون مصمم به جنگ و خونريزي بود و لاجرم مي بايست در اين زمينه كاري انجام مي داد.مبلغان جنگ طلب ويلسون يك كميسيون تبليغات دولتي به نام كميسيون كريل2 به راه انداختند كه موفق شد در عرض شش ماه آن مردم صلح خواه و آرامش طلب را به جماعتي به گونه اي جنون آميز جنگ طلب تبديل كند كه خواستار انهدام همه چيز آلمان بودند و فرياد برمي آوردند كه بايد اعضاي بدن آلماني ها را قطعه قطعه كرد.بايد به جنگ رفت و جهان را نجات داد.تبليغاتي بود موفق براي گشودن راه به سوي پيروزي هاي بيشتر.و از تبليغات درسي آموختند : زماني كه تبليغات دولتي تحت حمايت طبقة تحصلكرده ي جامعه باشد و زماني كه هيچ مجوز رهايي داده نشود،تأثيري عظيم از خود به جاي مي گذارد.اين درسي بود كه توسط هيتلر و خيلي هاي ديگر داده شد و تا به امروز نيز كشيده شده است.مروري بر تاريخچة ابزار تبليغ:همان گونه كه تبليغات را نمي توان از حيات فكري و اقتصادي جامعه انساني جدا دانست،ابزار تبليغ را نيز نبايد جداي از حيات فكري،اعتقادي و اجتماعي انسان پنداشت.از اين رو انسان به عنوان يك موجود زنده اي كه داراي انديشه و عقيده است و به گسترش افكار و عقائد خويش علاقمند مي باشد،براي اين منظور همواره ابزارهايي را به خدمت مي گرفته است.ابزار تبليغ در هر عصري متناسب با آن عصر بوده و پا به پاي تكامل نوع بشر تكامل يافته است.در آن زمان كه بشر تنها به ابزارهاي طبيعي دسترسي داشت و به وسائل مدرن دست نيافته بود،ابزارهاي طبيعي و انساني را به استخدام مي گرفت و بدان وسيله ايده ها و آرمانهاي خويش را منتقل مي كرد.در آن روزگاران نه تنها خط و زبان و هنر و داستان و بالاخره خطابه و شعر و امثال،وسيله پيام رساني بودند،بلكه عوامل طبيعي و انساني ديگري نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است.مانند:دود در بلاد هند.آتش در صحراي عرب،طبل در آفريقا و غيره و مسجمه ها و احجاز منقوش و قبور و پرچم ها و ديگر علائم.با اين حال ابزار تبليغ در صورت اوليه و طبيعي و به شكل ساده آن منحصر به اينها نيست.مثلاً رنگ ها مي تواند عامل و ابزاري براي تبليغ باشند.في المثل،چيني ها رنگ زرد را نشانة دشمني و خشم مي دانند و رنگ كبود را نشانه بي سعادتي،در خاورميانه و خاور دور رنگ قرمز نشانه و مرتبط به سعادت مي دانند.همان گونه كه رنگ سرخ علامت عزا و سبز نشانه شادي و سفيد نشانه صلح است و بالاخره هر قومي به نوعي به رنگ با ديده خاصي مي نگرد كه كاربرد آن در امر تبليغ تأثير ويژه خود را دارد.

اهميت تبليغات:تبليغات به طور جدايي ناپذير در تار و پود جامعه ها تنبيده شده است.گروهي بر اين باورند كه تبليغات سطح زندگي را بالاتر مي برد و به انسان رفاه و آسايش بيشتري مي بخشد.تبليغات در تحولات عمومي جهان،در همه امور جاري فعاليت هاي بشري اعم از علمي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي،اجتماعي،شخصي و جمعي تأثير فراوان دارد.تبليغات در وجه مثبت خود يك ضرورت است.به عبارت ديگر موجد ارتباطات لازم و منطقي است.توضيح و بيان اقدامات انجام گرفته توسط يك كارمند،يك سازمان،يك دانشجو يا محقق،اقدامي لوكس يا به منزله بازار گرمي نيست بلكه براي ادامه كار و دريافت حق الزحمه و پاداش و امكانات يك ضرورت است.انقلاب مشهور جهاني با تبليغات تقبح گرفته و رشد كرده و به ثمر رسيده است البته ابزار تبليغات در اعصار مختلف بعضاً متفاوت بوده است در جريان انقلاب 1789 فرانسه سخنراني هاي مهيج ناطقين ورزيده و مندرجات كتابهاي نويسندگان انقلابي موجب ارتقا سطح آگاهي هاي عمومي و خيزش و حركت مردم مي شد و در تحقق انقلاب اكتبر 1917 روسيه ابزار تبليغات را بيشتر جزوه ها و اعلاميه ها و روزنامه ها تشكيل مي دادند و از وسايل مخابراتي و حمل و نقل جديد استفاده مي شد.تبليغات با وجوه متضاد خود،هم مي سازد و هم مي سوزاند،آگاه مي كند و گمراه مي كند،موجب ترقي و تعالي و پيروزي و بهروزي مي شود و باعث جمودي و خمودي و شكست و فراموشي مي گردد.اما هرچه كه هست حضور دارد و نيز هيچ كس و هيچ نهاد و بنيادي از آن بي نياز نيست در اهميت قدرت تبليغات همين بس كه اگر (عصر تبليغات) را از جمله اسماء و القاب جهان معاصر بدانيم به يقين تلقي ناصوابي نخواهد بود.اين طنز تاريخ است كه روزگار بدون تبليغ نمي گذارد!تعريف تبليغات:تبليغات1 جمع تبليغ و به معني ابلاغ و رساندن پيام است،اين واژه بسيار كلي و حاوي مفاهيم گسترده و سمت و سوهاي فراوان است.كوالتر2(1962) تبليغات را تلاش آگاهانه اي براي دگرگوني نگرشها از طريق ارتباط مي دادند و از نظر كيمبال يونگ3 تبليغات عبارت است از بهره گيري كم و بيش عمدي، منظم و طراحي شده از سمبلها كه به طور عمده توسط تلقين و تكنيك هاي رواني مناسب انجام مي شود و با هدف تغيير و كنترل افكار،عقايد،ارزش ها و در نهايت تغيير رفتار آشكار افراد،به سوي مسير تعيين شده همراه است.گاهي تبليغات در اذهان عمومي با سوءظن همراه است و اين در مواردي است كه مخاطبين،پيام را مشكوك،ناقص،دروغ،مغرضانه مي پندارند و لذا در مقابل آن واكنشي چون بي اعتنايي و يا خشم و نفرت ابراز مي كنند.به هر حال نقش تبليغات «جهت دادن به جرياني از پيش موجود است» زمينه هايي كه در بستر ذهن آرميده اند را بيدار مي كند و به نشر و نما و صيقل دادن و پرداخت كردن و كم رنگ كردن و پر رنگ كردن آنها مي پردازد و تلاش مي كند تا به سمتي دلخواه هدايتشان كند.بنابراين تبليغات را چنين مي توان تعريف كرد.تبليغات عبارت است از:«اعمال نظريات يا اعلان اطلاعات خاص به منظور كسب آرا يا تمايلات مطلوب.»

انواع تبليغات:تبليغات را به طور عموم به سه قسم تقسيم مي كنند:1.تبليغات تجاري1(بازرگاني)تبليغات سياسي:تبليغات سياسي شكلي از ارتباط است كه با ترغيب يا امتناع تفاوت دارد،زيرا هدفش آن است كه تا به پاسخي دست يابد كه قصد تبليغگر را تداوم بخشد.اين نوع تبليغات در كار جايگزيني رفتار عاطفي به جاي رفتار عقلاني است و منجر به كسب قدرت سياسي و يا از دست رفتن قدرت سياسي مي شود.در واقع،تبليغات سياسي تلاشي است سنجيده و منظم براي شكل دادن به ادراكها،ساختن يا دستكاري شناختها و هدايت رفتار براي دستيابي به يك پاسخ كه خواسته مورد نظر تبليغگر را تقويت مي كند.مطالب دیگر:
📎آموزش نقشه خوانی📎17 نکته حقوقی که هر مهندسی ناظر و اجرایی باید بداند📎انواع پیمان و قراردادهای ساختمان📎دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری📎دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی📎آموزش تصویری کلمات کلیدی زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی📎آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی📎مقاله ترجمه شده 10 درس از استیو جابز در بهبود بازاریابی 📎کتاب زبان معماری 26 اصلی که هر معمار باید بداند📎نقشه های اتوکد توپوگرافی📎پلان های اتوکد کتابخانه📎پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری📎پلان های اتوکد بازسازی ابنیه و تاسیسات استخر آبنما📎فایل اتوکد مجتمع اموزش و رفاهی دختران📎آموزش رسم فنی عمومی📎ترفندهای ویندوز 7📎ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها📎آموزش 15 روش کسب درآمد از اینرتنت📎آزمون فصل اول علوم پنجم ابتدایی📎طرح درس هدیه های پنجم ابتدایی درس 6📎امتحان از فصل های 1و2 علوم پنجم ابتدایی📎پاورپوینت درس احساسات ما از کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی📎طرح درس علوم پنجم فصل 5📎امتحان خرداد ماه علوم چهارم ابتدایی📎طرح درس ریاضی سوم درس ضرب اعداد یک رقمی