دریافت(كارآفرينان زن و كارآفريني زنان در جامعه و راههاي توسعه كار آفريني زنان)

فهرست مطالب عنوان مقدمه 1 نقش كار آفرينان زن 3 به طوري كه هشت وظيفه براي زنان كارآفرين وجود دارد 4 ضرورت كار آفريني زنان 4 كار آفريني ابزار توانا سازي زنان 4 تفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفرين 5 تشكيل زنان مبتكر دنيا (wowi) 6 محيط و محدوديتهايكارآفرينان زن و كارآفريني زنان در جامعه و راههاي توسعه كار آفريني زنان|30009506|eoc34022777|كارآفرينان زن و كارآفريني زنان در جامعه و راههاي توسعه كار آفريني زنان
این فایل درباره ی كارآفرينان زن و كارآفريني زنان در جامعه و راههاي توسعه كار آفريني زنان می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبعنوانمقدمه 1نقش كار آفرينان زن 3به طوري كه هشت وظيفه براي زنان كارآفرين وجود دارد 4ضرورت كار آفريني زنان 4كار آفريني ابزار توانا سازي زنان 4تفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفرين 5تشكيل زنان مبتكر دنيا (wowi) 6محيط و محدوديتهاي كارآفرين زنان 7راههاي توسعه كار آفريني زنان 8كارآفريني زنان در جامعه 10موانع كارآفرين زنان 14آموزش تكنيكهاي كارآفريني به كودكان و دختران جوان 15عدم وجو نهادهاي دولتي حمايت كننده زنان كار آفرين 16الگوي توسعه كارآفريني زنان در ايران 17دولت به عنوان سياستگذار و حمايت كننده 19انجمن زنان كارآفرين ايران 21نقش زنان در رشد جوامع 21هفت راز موفقيت زنان 23خلاصه و نتيجه گيري 24منابع و مآخذ28مقدمهزنان حدود نيمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصيل كرده هم چنان رو به تزايد است . اما هنوز سهم شايسته اي در اقتصاد ملي به دست نياورده اند .جوان بودن تركيب سني ، افزايش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و از طرفي پايين بودن نسبت نرخ فعاليت زنان ، كمبود شغل و افزايش بيكاري تصاويري را پيش رو قرار مي دهد كه ديگران نمي توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنياي پرشتاب كنوني استفاده از همه ي منابع موجود و توان افزاي كليه ظرفيتها ي در اختيار است . انتخاب اين مسير مستلزم فراهم ساختن بستري است كه امكان بروز و ظهور ابتكارات و تدابير خلاقانه و فعاليتهاي كار آفرينانه را فراهم سازد . در اين ميان شناخت توانمنديهاي زنان و هدايت استعدادهاي خلاقانه آنان مي تواند در بهره برداري از ظرفيتهاي اين قشر عظيم اجتماعي مؤثر واقع شود . به عبارتي شناسايي الگوهاي موفق مي تواند در ايجاد فضاي مناسب براي شكل گيري فعاليتهاي كارآفرينانه توسط زنان عليرغم محدوديت هاي فردي و گروهي مفيد باشد .از اين طريق مي توان ضمن شناخت موانع و محدوديت هاي گوناگون زنان كارآفرين ، تدابير و امكانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتايج اين شناخت امكان مناسبي را براي برنامه ريزي در جهت بكارگيري ظرفيتهاي كار آفريني و توسعه آن در سطح ملي فراهم خواهد ساخت . و نيز اين امكان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملي و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهاي بالقوه زنان كشور در زمينه ايجاد كسب و كارهاي جديد با ديد عملي برخورد كنند و در جستجوي راههايي براي توسعه كار آفريني زنان همت گمارند .

نقش كار آفرينان زن* عامل نوآوري* عامل تعادل در اقتصاد* عامل اشتغال زايي* عامل انتقال تكنولوژي* عامل سرمايه گذاري* عامل شناخت فرصت ها* عامل ايجاد وگسترش بازارهاي جديد*عامل استفاده مناسب ازامكانات ومنابع ملي* عامل بسيج منابع انساني* عامل بهبود كيفيت زندگي* عامل توليد*عامل توزيع متناسب در آمد

به طوري كه هشت وظيفه براي زنان كارآفرين وجود دارد1 از موقعيت هاي محيط آگاه مي شود2 براي استفاده از اين موقعيتها خود را در خطر مي اندازد3 براي كار سرمايه گذاري مي كند4 نو آوريها را معرفي مي كند5 كار و توليد را نظم مي بخشد6 تصميم مي گيرد7 براي آينده برنامه ريزي مي كند8 محصولات خود را با سود مي فروشدضرورت كار آفريني زنانرشد تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي زنافزايش نرخ بيكاري به ويژه در جامعه فارغ التحصيل زنكمبود شغل در بخش عموميجهت گيري نسبي سياستهاي كلان كشور در راستاي رشد بخش خصوصيرشد تمايلات خويش فرمائيكار آفريني ابزار توانا سازي زنانI want to do + I can do +I will doمن اين كار را انجام خواهم داد + من مي توانم اين كار را انجام دهم + من ميخواهم اين كار را انجام دهم .توانا سازي + احساس توانايي + انگيزه توانايي

توانا شدن يعني :1 احساس قوي از توانستن براي انجام يك كار مشخص2 احساس كنترل و تسلط بر زندگي شخصي3 آگاه شدن از نقاط قوت و ضعف خود4 آگاه شدن از ارزشها و نگرش هاي شخصي5 اطمينان از توان خود براي رسيدن به هدف6 هدايت يك فعاليت و رضايت از زندگيتصوير مثبت از خود = اعتماد به خود + احترام به خودSelfrespect + selfconfidence = positive selfesteemتفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفريندر محيطي كه توسط M.namaki و G.Erritsen انجام شده ، نتايج زير بدست آمده است .1 اعتماد به نفس : زنان كارآفرين نسبت به مردان اعتماد به نفس كمتري دارند .2 موفقيت طلبي : عليرغم اعتقاد قبلي كه زنان بيشتر به وابستگي احتياج دارند تا به پيشرفت ، اين تحقيق نشان مي دهد كه نياز به پيشرفت مديران زن همطراز مديران مرد است ولي نياز به پيشرفت زنان كار آفرين بيشتر از زنان مدير است .3 رهبري : رهبري مردان و زنان كمي با هم فرق دارند ولي نه در همه موارد بلكه در سبك رهبري .4 مردم گرايي : زنان بر عكس مردان به مردم به چشم وسيله اي براي رسيدن به هدف نگاه نمي كنند و نيز بر عكس مردان نمي توانند نقش خودشان را به عنوان يك شخصيت و يك كارمند به روشني تقسيم و مجزا كنند . بنابراين نسبت به باز خوردها ي منفي آن طور كه مردان به راحتي واكنش نشان مي دهند ، زنان از خود عكس العملي بروز نمي دهند .5 آينده نگري : مردان بيش از رنان آينده نگر هستند .6 ريسك پذيري : مردان بيش از زنان ريسك پذير هستند و زنان نسبت به ريسك انفعالي عمل مي كنند .7 ترس از موفقيت : ترس از موفقيت نه تنها در مورد همه زنان صدق مي كند بلكه در بعضي از مردان نيز ترس از موفقيت وجود دارد .تشكيل زنان مبتكر دنيا (wowi)تشكيل زنان مبتكر دنيا از جمله خدماتي را كه ارائه مي كند ، مربيگري است . علاوه بر آن فرصتي را ايجاد مي كند كه زنان فارغ التحصيل يا در حال تحصيل در سراسر دنيا با اين تشكيل ارتباط برقرار كرده بتوانند به برنامه هاي ايشان در بوستون بپيوندند .Wowi با انجمن زنان كارآفرين دانشگاه بوستون همكاري مشترك دارد . دانشجويان مستقيما مي توانند براي مشاوره شغلي به اين شبكه بين المللي دسترسي داشته باشند . wowi در سطح جهان از زنان علاقمند مصاحبه مي كند آنها را پرورش مي دهد و با مربي يا مربيها ي مناسب آشنا مي كند . به منظور هماهنگ شدن دانشجويان wowi شرايط حضور دانشجويان را در سخنراني ها ، ملاقات ها ، و غيره فراهم مي آورد . برخي از كشورهايي كه عضو اين تشكيل هستند عبارتند از : آرژانتين ، چين ، بنگلادش ، كامرون و بلغارستان

مطالب دیگر:
📝تحقیق درباره ی جدول تناوبی📝تحقیق چوب های سوزنی برگان و پهن برگان📝تحقیق آشنایی با استان خراسان رضوی📝تحقیق قرارگاه خورشيد📝تحقیق خلیج فارس در گذرگاه تاریخ📝تحقیق شناخت چوب📝تحقیق خصوصيات كالبدي روستا📝تحقیق سنگهای رسوبی📝تحقیق خصوصيات عمومي استان تهران📝تحقیق خراسان شناسي📝تحقیق شناخت خراسان شمالي📝تحقیق حيات وحش ايران📝تحقیق جهانگردي و جايگاه آن در ايران📝تحقیق جنگل📝تحقیق اهمیت جنگل ها و راه های حفظ این منابع با ارزش📝تحقیق شناخت کشور جمهوري‌ كامرون‌📝تحقیق جمهوری آذربایجان📝تحقیق جغرافياي مهاجرت جهاني شدن و مهاجرت📝تحقیق شناخت کشور مکزیک📝تحقیق بررسی شناسايي و تيپلوژي سازه هاي اسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله📝تحقیق جغرافياي جزيره‌العرب📝تحقیق جغرافياي استان خراسان📝تحقیق ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها📝تحقیق جدایی افغانستان از ایران📝پاورپوینت علم پزشکی هسته ای و کاربرد ان در زندگی